The HakureiCon Project

Ogólne rozmówki o Touhou.

The HakureiCon Project

Postprzez NightLunya » 12 kwi 2018, o 21:20

Polskie tłumaczenie jest dostępne po przewinięciu w dół. Proszę, przepraszam z góry za tłumaczenie, wykonane za pomocą Google.

________________________________

What is the HakureiCon Project?

As its name implies, "Hakurei" is all that is related to Touhou Project, while "Con" is the abbreviation of the word "convention". The HakureiCon project is divided into 2 parts:

The HakureiCon Festival aims to be the first European convention entirely dedicated to Touhou Project. The goal is to provide fans with a place where they can share, meet, and organize activities, just like the courins TouhouCon in America and the Reitaisai in Japan, all in a multi-cultural and multilingual setting, and invite communities, artists, and guests from all over the world (even though we primarily target the European community)

The HakureiCon Shop meanwhile is an online store dedicated to Touhou Project and which aims a primarily social purpose. The goal here is twofold: one is to provide fans with a quick, easy way to buy Touhou Project goodies at a safe and passionate store, and to offer the opportunity for any artist (whether known or not) to promote and sell his products derived from Touhou Project on our platform.

The online store aims to finance the Festival and therefore the majority of its profits will be for this project. The project, meanwhile, is created by Touhou-Online, the biggest French community of Touhou Project, and a non-profit organization.

Why did not I hear about it ?!

Initiated almost 2 years ago, the project today has the form of the e-commerce site currently in the beta phase. The Festival needs the income that will be generated by the online store, but we can already tell you that the first edition will certainly take place in Belgium. We had talked about it in a few forums (including here) to get a first opinion, but then we focused on the realization of the project.

Moreover, it is quite possible to follow the news of the project on the Facebook page. There is also a Discord server where the volunteers contribute to the project. It is possible to come as an observer * by asking him nicely.

(observer: a person who can attend our work, our meetings, without participating)

I'm really interested to join the project, how may I contribute?

Indeed ! HakureiCon needs a variety of people to ensure, now and in the future, its various functions. The form to become one is here. Note that the work within the HakureiCon is done in English, due to the international nature of the project (and the different origins of its contributors).

The HakureiCon also recruits artists making all kinds of creations in order to sell them on the Shop, to fulfill the convention, but also to help the implementation of the project as a whole.

If you do not want to become a volunteer for lack of time/skills, it is still quite possible to support the project by talking to you about it or making donations that will be used for the Festival.

If you prefer to highlight your skills, just fill out the form to join the team. Your help will be greatly appreciated in any case.

If you want to join our volunteers' crew, you can apply there by filling the form(Click here), and if you are an artist and wish to sell your works through HakureiCon Shop: (It's over here). Donation is under consideration, we are searching more informations about crowdfunding's authorization.

We will tell you more exactly how the project will evolve on our social networks and then on our website once it will be ready.

Preview ?

Obrazek
Obrazek

________________________________

Czym jest projekt HakureiCon?

Jak sama nazwa wskazuje, "Hakurei" to wszystko, co jest związane z projektem Touhou Project, a "Con" to skrót słowa "konwencja". Projekt HakureiCon podzielony jest na 2 części:

Festiwal HakureiCon ma być pierwszą europejską konwencją w całości poświęconą Touhou Project. Celem jest zapewnienie fanom miejsca, w którym mogą dzielić się, spotykać i organizować zajęcia, podobnie jak courons TouhouCon in America i Reitaisai w Japonii, wszystkie w wielokulturowym i wielojęzycznym otoczeniu, i zapraszać społeczności, artystów i goście z całego świata (choć kierujemy się przede wszystkim do europejskiej społeczności)

HakureiCon Shop to sklep internetowy poświęcony Touhou Project, którego celem jest przede wszystkim cel społeczny. Cel jest dwojaki: jednym z nich jest zapewnienie fanom szybkiego i łatwego kupowania gadżetów Touhou Project w bezpiecznym i pełnym pasji sklepie oraz zaoferowanie każdemu artyście (znanemu lub nie) promocji i sprzedaży jego produktów pochodnych. z Touhou Project na naszej platformie.

Sklep internetowy ma na celu sfinansowanie Festiwalu, dlatego większość jego zysków będzie przeznaczona na ten projekt. Tymczasem projekt jest tworzony przez Touhou-Online, największą francuską społeczność Touhou Project i organizację non-profit.

Dlaczego o tym nie słyszałem?!

Zainicjowany prawie 2 lata temu, projekt ma dziś postać strony e-commerce, która jest obecnie w fazie beta. Festiwal potrzebuje dochodów, które wygeneruje sklep internetowy, ale już teraz możemy powiedzieć, że pierwsza edycja z pewnością odbędzie się w Belgii. Rozmawialiśmy o tym na kilku forach (w tym tutaj), aby uzyskać pierwszą opinię, ale potem skupiliśmy się na realizacji projektu.

Co więcej, całkiem możliwe jest śledzenie wiadomości z projektu na stronie Facebooka. Istnieje również serwer Discord, w którym wolontariusze uczestniczą w projekcie. Można przyjść jako obserwator *, ładnie go prosząc.

(obserwator: osoba, która może uczestniczyć w naszej pracy, nasze spotkania, bez udziału)

Jestem naprawdę zainteresowany dołączeniem do projektu, jak mogę przyczynić się?

W rzeczy samej ! HakureiCon potrzebuje wielu ludzi, aby zapewnić teraz i w przyszłości różne funkcje. Formularz, aby się nim stać, jest tutaj. Zauważ, że praca w HakureiCon odbywa się w języku angielskim, ze względu na międzynarodowy charakter projektu (i różne pochodzenie jego współpracowników).

HakureiCon rekrutuje również artystów tworzących różnego rodzaju kreacje w celu ich sprzedaży w Sklepie, w celu realizacji konwencji, ale także w celu pomocy w realizacji projektu jako całości.

Jeśli nie chcesz zostać wolontariuszem z powodu braku czasu / umiejętności, nadal możesz wesprzeć projekt, rozmawiając z nim o tym lub dokonując darowizn, które zostaną wykorzystane na Festiwal.

Jeśli chcesz podkreślić swoje umiejętności, po prostu wypełnij formularz, aby dołączyć do zespołu. Twoja pomoc będzie bardzo ceniona w każdym przypadku.

Jeśli chcesz dołączyć do ekipy wolontariuszy, możesz złożyć wniosek wypełniając formularz (Click here), a jeśli jesteś artystą i chcesz sprzedać swoje prace za pośrednictwem sklepu HakureiCon: (It's over here). Dawca jest rozważany, szukamy więcej informacji o autoryzacji crowdfundingu.

Powiemy Ci dokładniej, w jaki sposób projekt będzie ewoluował na naszych portalach społecznościowych, a następnie na naszej stronie, kiedy będzie gotowy.

Podgląd?

Obrazy są dostępne u góry, w angielskiej części tekstu.
Ostatnio edytowano 12 kwi 2018, o 21:23 przez NightLunya, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek
NightLunya
Globalny administrator Touhou-Online
NightLunya
 
Posty: 5
Dołączył(a): 11 kwi 2018, o 04:50
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez NightLunya » 12 kwi 2018, o 21:21

(reserved)
Obrazek
NightLunya
Globalny administrator Touhou-Online
NightLunya
 
Posty: 5
Dołączył(a): 11 kwi 2018, o 04:50
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez Niektóry » 16 kwi 2018, o 21:21

Cool! I hope you'll succeed.
Avatar użytkownika
Niektóry
 
Posty: 30
Dołączył(a): 11 kwi 2016, o 21:14
Achievementy:
PCB Lunatic UFO Normal UFO Extra PCB Full Hard

Re: The HakureiCon Project

Postprzez Marcisław » 16 kwi 2018, o 22:32

NightLunya napisał(a):The HakureiCon Festival aims to be the first European convention entirely dedicated to Touhou Project.

Spoiler:

NightLunya napisał(a):The HakureiCon Shop meanwhile is an online store dedicated to Touhou Project and which aims a primarily social purpose.

Spoiler:

Sounds promising. I wish you good luck.
Avatar użytkownika
Marcisław
 
Posty: 394
Dołączył(a): 16 maja 2015, o 00:13
Lokalizacja: Świekatowo
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez NightLunya » 18 kwi 2018, o 21:44

Thank you for the support :)

I have some news about the project:

Our website is slowly progressing and we are glad to say that our to-do list is slowly reaching the end :)
But...
We are still looking at more volunteers to speed up the project, especially in encoding, proofreading, management and public relations/community manager.
But, most importantly, before releasing something, we need to test it. So we are now looking at beta-testers to use, check and note everything on our website.
It would also be a good opportunity to have a first external notice of the site and to be able to make possible changes to the site before its launch. And finally, of course, we are open to any suggestion and idea.

So if you want to beta-test or become a volunteer, it's here: https://tiny.cc/hcsstaff
The Discord server link will be given for anyone wants to join the server as observer or staff.
And for Facebook: https://www.facebook.com/hakureiconshop/

Thank you very much :)

And if everything goes right, the eShop will open for the public for this summer.
Obrazek
NightLunya
Globalny administrator Touhou-Online
NightLunya
 
Posty: 5
Dołączył(a): 11 kwi 2018, o 04:50
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez Raionek » 18 kwi 2018, o 22:21

Zabawne, że cały projekt jest komercyjny i prowadzony przez praktycznie jeden sklep (na to wygląda). Ale szukają "wolontariuszy" do pracy przy tym.
Ja rozumiem, że robią coś fajnego dla fandomu. Ale zatrudnianie ludzi za darmo gdy tworzy się event skupiony tak mocno na jednym konkretnym sklepie?

Coś mi mówi, że ktoś tu próbuje wykorzystywać ludzi poprzez ich przywiązanie do fandomu, oraz samego touhou. W celu zarobienia jakiegoś grosza.
Obrazek
Avatar użytkownika
Raionek
 
Posty: 2067
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 14:33
Lokalizacja: Senkai
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez NightLunya » 30 kwi 2018, o 11:52

Myślę, że jest nieporozumienie, ale mogę w pełni zrozumieć obawy.

Przede wszystkim jesteśmy zarejestrowani jako organizacja non-profit. Oznacza to wyraźnie, że zabronione (i niemożliwe) jest generowanie dochodu dla menedżerów. Projektem zarządza Touhou-Online, stowarzyszenie społecznościowe, złożone w całości z fanów takich jak Ty i ja. Brak akcjonariuszy, nie ma biznesmenów itp.

Rozwiązaniem eShopa jest znalezienie alternatywy dla finansowania konwencji (HakureiCon Festival), aby dostosować się do wytycznych ZUN, które mają uprawnienia do tworzenia projektów, nie żądając bezpośredniego wsparcia zewnętrznego. W rezultacie tworzymy Sklep HakureiCon, który wymaga mniejszych inwestycji, aby sfinansować Festiwal HakureiCon, który wymaga większych inwestycji.

Wreszcie, wolontariat jest powszechny w projekcie organizacji non-profit. Nie sprzeciwiam się płaceniu uczestnikom, ale to oznaczałoby, że produkty będą musiały sprzedawać więcej, będzie to wymagało większej sumy na pokrycie osób, które pracują, co oznacza, że ​​projekt festiwalu zajmie więcej czasu itd. Ale przede wszystkim wolontariusze są obecni jako pomoc i nie mają obowiązku, a ich czas pracy jest bardzo mały w danym dniu (chyba że wyjątek jest krótszy niż godzina / dzień), może odejść w każdej chwili i nie jest w pośpiech.

_________________________________

I think there is a misunderstanding, but I can fully understand the fears.

First of all, we are registered as a non-profit organization. This clearly means that it is forbidden (and impossible) to generate any income for managers (or, like you said, to get some pennies). The project is managed by Touhou-Online, a community association, made entirely of fans such as you and me. No shareholders, no businessmen, etc.

The eShop solution is to find an alternative to financing the convention (HakureiCon Festival) to adapt to the ZUN guidelines that priliveges the projects without requesting direct external support such as crowdfunding. As a result, we created the HakureiCon Shop, which requires less investment to fund the HakureiCon Festival, which requires more investment.

Finally, volunteering is common in any non-profit organization. I'm not against paying the participants, but it would mean that the products will have to sell at a higher price, it will require a larger sum to cover the people who work, which means that the festival project will take more time, etc. But most of all volunteers are present as help and they have no obligation, and their working time is very small on a given day (unless exception, their work time is shorter than 1 hour/day), they can leave at any time and they are never in a hurry.
Obrazek
NightLunya
Globalny administrator Touhou-Online
NightLunya
 
Posty: 5
Dołączył(a): 11 kwi 2018, o 04:50
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez Raionek » 30 kwi 2018, o 13:37

Podoba mi się to wytłumaczenie, sensowne. Rozwiewa w większości moje podejrzenia lub wątpliwości. Dzięki za informacje.
Obrazek
Avatar użytkownika
Raionek
 
Posty: 2067
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 14:33
Lokalizacja: Senkai
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez KaguraSakata » 30 kwi 2018, o 15:22

Areare, jakim cudem nie wiedziałam? D:
Ale już wiem UwU
Wybiera się ktoś?
So Nanoka~
Avatar użytkownika
KaguraSakata
 
Posty: 12
Dołączył(a): 30 kwi 2018, o 15:06
Lokalizacja: Rzeka Sanzu
Skype:marialpacasobo
Achievementy:

Re: The HakureiCon Project

Postprzez Niektóry » 30 kwi 2018, o 21:56

Nie wiadomo jeszcze nawet, czy się odbędzie, więc trudno się deklarować.
Avatar użytkownika
Niektóry
 
Posty: 30
Dołączył(a): 11 kwi 2016, o 21:14
Achievementy:
PCB Lunatic UFO Normal UFO Extra PCB Full Hard

Następna strona

Powrót do Touhou General

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości